Gemeenschappelijke handwasnormen van de Commissie

  • Huis
  • /
  • Gemeenschappelijke handwasnormen van de Commissie

Gemeenschappelijke handwasnormen van de Commissie

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) — Région ...- Gemeenschappelijke handwasnormen van de Commissie ,Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie bestaat uit de ministers van de Gewestregering, maar niet de Staatssecretarissen. Het Verenigd College wordt voorgezeten door de Minister-Voorzitter van de Regering. Agendas en Besluiten van het Verenigd College ...Europese Commissie ziet heil in kaart met ...Op basis daarvan moet het Europese Centrum voor Ziektepreventie- en Controle (ECDC) dan wekelijks een kaart met gemeenschappelijke kleurencodes maken. De Europese Commissie is verder van mening ...Europese Berichtgeving Eerste Kamer - E160043 - Voorstel ...

De commissie besprak het verslag van een schriftelijk overleg op 23 mei 2017 en besloot om mogelijk in mondeling overleg te treden met de staatssecretaris. De leden Van de Ven (VVD), Van Rij (CDA) en Backer (D66) voeren eerst op 6 juni 2017 informeel overleg met hem over de procedurele gang van zaken.

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) — Région ...

Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie bestaat uit de ministers van de Gewestregering, maar niet de Staatssecretarissen. Het Verenigd College wordt voorgezeten door de Minister-Voorzitter van de Regering. Agendas en Besluiten van het Verenigd College ...

COMMISSIE - EUR-Lex

De in deze mededeling gegeven uitlegging van de Commissie van de artikelen 1, 3 en 5 doet geen afbreuk aan de uitlegging die kan worden gegeven door het Hof van Justitie of het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen. (4) De in deze mededeling uiteengezette richtsnoeren zijn de neerslag van de ervaring die de Commissie

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/ 1998 VAN DE COMMISSIE ...

185/2010 van de Commissie van 4 maar t 2010 houdende vaststelling van gedetailleerde maatregelen voor de toepassing van de gemeenschappelijke basisnor men op het gebied van de beveiliging van de luchtvaar t (PB L 55 van 5.3.2010, blz. 1).

WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE ...

5 Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard, PB L 187 van 26.6.2014, blz. 1. 6 Zie ook de conclusies van de Raad van 13 november 2012 over de hervorming van het staatssteuntoezicht.

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE

van de Europese Unie benadr ukt dat een gemeenschappelijke Europese aanpak en nauwe coördinatie met de Commissie vereist zijn ( 1 ). In het bijzonder is de ministers van Volksgezondheid en de ministers van Binnenlandse Zaken verzocht om

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) — Région ...

Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie bestaat uit de ministers van de Gewestregering, maar niet de Staatssecretarissen. Het Verenigd College wordt voorgezeten door de Minister-Voorzitter van de Regering. Agendas en Besluiten van het Verenigd College ...

WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE ...

5 Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard, PB L 187 van 26.6.2014, blz. 1. 6 Zie ook de conclusies van de Raad van 13 november 2012 over de hervorming van het staatssteuntoezicht.

WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE ...

5 Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard, PB L 187 van 26.6.2014, blz. 1. 6 Zie ook de conclusies van de Raad van 13 november 2012 over de hervorming van het staatssteuntoezicht.

COMMISSIE - EUR-Lex

De in deze mededeling gegeven uitlegging van de Commissie van de artikelen 1, 3 en 5 doet geen afbreuk aan de uitlegging die kan worden gegeven door het Hof van Justitie of het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen. (4) De in deze mededeling uiteengezette richtsnoeren zijn de neerslag van de ervaring die de Commissie

Hartelijk welkom op de website van de Gemeenschappelijke ...

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) speelt binnen het Brussels Gewest een belangrijke rol op het gebied van bijstand aan personen en gezondheidszorg.Ze is bevoegd voor de personen (de Brusselaars, maar ook de begunstigden van de diensten van de instanties uit de gezondheids- en welzijnssector) en voor meer dan driehonderd tweetalige instellingen en diensten (ziekenhuizen, OCMW's ...

GEMEENSCHAPPELIJK HANDBOEK VOOR DE PRESENTATIE EN DE ...

2 Gemeenschappelijke verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie van 13 juni 2007 over de wijze van uitvoering van de medebeslissingsprocedure (artikel 251 van het EG-Verdrag) (PB C 145 van

GEMEENSCHAPPELIJK HANDBOEK VOOR DE PRESENTATIE EN DE ...

2 Gemeenschappelijke verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie van 13 juni 2007 over de wijze van uitvoering van de medebeslissingsprocedure (artikel 251 van het EG-Verdrag) (PB C 145 van

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE

van de Europese Unie benadr ukt dat een gemeenschappelijke Europese aanpak en nauwe coördinatie met de Commissie vereist zijn ( 1 ). In het bijzonder is de ministers van Volksgezondheid en de ministers van Binnenlandse Zaken verzocht om

over de derde beoordeling van de toepassing van de ...

Op 8 april 20204 en 8 mei 20205 heeft de Commissie twee vervolgmededelingen aangenomen. In haar laatste mededeling heeft de Commissie de lidstaten verzocht de reisbeperking tot en met 15 juni 2020 te verlengen. De tijdelijke reisbeperking is van toepassing op alle niet-essentiële reizen van derde landen naar het EU+-gebied6. Om de gevolgen van ...

Europese Berichtgeving Eerste Kamer - E160043 - Voorstel ...

De commissie besprak het verslag van een schriftelijk overleg op 23 mei 2017 en besloot om mogelijk in mondeling overleg te treden met de staatssecretaris. De leden Van de Ven (VVD), Van Rij (CDA) en Backer (D66) voeren eerst op 6 juni 2017 informeel overleg met hem over de procedurele gang van zaken.

Europese Commissie ziet heil in kaart met ...

Op basis daarvan moet het Europese Centrum voor Ziektepreventie- en Controle (ECDC) dan wekelijks een kaart met gemeenschappelijke kleurencodes maken. De Europese Commissie is verder van mening ...

COMMISSIE - EUR-Lex

De in deze mededeling gegeven uitlegging van de Commissie van de artikelen 1, 3 en 5 doet geen afbreuk aan de uitlegging die kan worden gegeven door het Hof van Justitie of het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen. (4) De in deze mededeling uiteengezette richtsnoeren zijn de neerslag van de ervaring die de Commissie

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/ 1998 VAN DE COMMISSIE ...

185/2010 van de Commissie van 4 maar t 2010 houdende vaststelling van gedetailleerde maatregelen voor de toepassing van de gemeenschappelijke basisnor men op het gebied van de beveiliging van de luchtvaar t (PB L 55 van 5.3.2010, blz. 1).

WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE ...

5 Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard, PB L 187 van 26.6.2014, blz. 1. 6 Zie ook de conclusies van de Raad van 13 november 2012 over de hervorming van het staatssteuntoezicht.

Hartelijk welkom op de website van de Gemeenschappelijke ...

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) speelt binnen het Brussels Gewest een belangrijke rol op het gebied van bijstand aan personen en gezondheidszorg.Ze is bevoegd voor de personen (de Brusselaars, maar ook de begunstigden van de diensten van de instanties uit de gezondheids- en welzijnssector) en voor meer dan driehonderd tweetalige instellingen en diensten (ziekenhuizen, OCMW's ...

over de derde beoordeling van de toepassing van de ...

Op 8 april 20204 en 8 mei 20205 heeft de Commissie twee vervolgmededelingen aangenomen. In haar laatste mededeling heeft de Commissie de lidstaten verzocht de reisbeperking tot en met 15 juni 2020 te verlengen. De tijdelijke reisbeperking is van toepassing op alle niet-essentiële reizen van derde landen naar het EU+-gebied6. Om de gevolgen van ...

GEMEENSCHAPPELIJK HANDBOEK VOOR DE PRESENTATIE EN DE ...

2 Gemeenschappelijke verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie van 13 juni 2007 over de wijze van uitvoering van de medebeslissingsprocedure (artikel 251 van het EG-Verdrag) (PB C 145 van

over de derde beoordeling van de toepassing van de ...

Op 8 april 20204 en 8 mei 20205 heeft de Commissie twee vervolgmededelingen aangenomen. In haar laatste mededeling heeft de Commissie de lidstaten verzocht de reisbeperking tot en met 15 juni 2020 te verlengen. De tijdelijke reisbeperking is van toepassing op alle niet-essentiële reizen van derde landen naar het EU+-gebied6. Om de gevolgen van ...