Was uw handen in de Bijbel

  • Huis
  • /
  • Was uw handen in de Bijbel

Was uw handen in de Bijbel

„Laten uw handen sterk zijn” - JW.ORG- Was uw handen in de Bijbel ,„Laten uw handen sterk zijn” „Laten uw handen sterk zijn, gij die in deze dagen deze woorden uit de mond van de profeten hoort.” — ZACHARIA 8:9. 1, 2. Waarom verdienen de boeken Haggaï en Zacharia onze aandacht? DE PROFETIEËN van Haggaï en Zacharia werden zo’n 2500 jaar geleden opgetekend. Toch zijn ze heel belangrijk voor ons leven.Het afhakken van handen in de Bijbel | Answering ChristianityTerwijl de islam voorschrijft dat in sommige gevallen bij diefstal de hand afgehakt dient te worden, schrijft de Bijbel het voor aan de vrouw die haar man bijstaat in een gevecht, waarbij haar hand afgehakt dient te worden indien ze de geslachtsdeel van de tegenstander heeft geraakt.De Bijbel heeft goede handen nodig - blog Open Deur

Nee, David gebruikte zijn handen niet alleen om harp te spelen. Volgens de overlevering begon hij Psalm 144 met de woorden: ‘Geprezen zij de HEER, mijn rots, die mijn handen oefent voor de strijd, die mijn vingers schoolt voor het gevecht.’ De Jihad in de Bijbel?

De Bijbel heeft goede handen nodig - blog Open Deur

Nee, David gebruikte zijn handen niet alleen om harp te spelen. Volgens de overlevering begon hij Psalm 144 met de woorden: ‘Geprezen zij de HEER, mijn rots, die mijn handen oefent voor de strijd, die mijn vingers schoolt voor het gevecht.’ De Jihad in de Bijbel?

‘Mogen uw handen niet verslappen’ (Zefanja 3:16)

15 Na de spectaculaire overwinning die Asa had behaald, moedigde de profeet Azarja hem en zijn volk aan met de woorden: ‘En gij, weest moedig en laat uw handen niet verslappen, want er bestaat een beloning voor uw activiteit’ (2 Kron. 15:7). Die woorden zetten Asa ertoe aan grote veranderingen door te voeren om de ware aanbidding te herstellen.

Psalmen 103 - Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) - debijbel.nl

de hemel is het werk van uw handen. 27 Zij zullen vergaan, maar u houdt stand, zij zullen als kleren verslijten, u verwisselt ze als een gewaad en zij verdwijnen, 28 maar u blijft dezelfde, uw jaren nemen geen einde. 29 De kinderen van uw dienaren zullen veilig wonen, ook op hun nageslacht rust uw oog.

Het afhakken van handen in de Bijbel | Answering Christianity

Terwijl de islam voorschrijft dat in sommige gevallen bij diefstal de hand afgehakt dient te worden, schrijft de Bijbel het voor aan de vrouw die haar man bijstaat in een gevecht, waarbij haar hand afgehakt dient te worden indien ze de geslachtsdeel van de tegenstander heeft geraakt.

‘Mogen uw handen niet verslappen’ (Zefanja 3:16)

15 Na de spectaculaire overwinning die Asa had behaald, moedigde de profeet Azarja hem en zijn volk aan met de woorden: ‘En gij, weest moedig en laat uw handen niet verslappen, want er bestaat een beloning voor uw activiteit’ (2 Kron. 15:7). Die woorden zetten Asa ertoe aan grote veranderingen door te voeren om de ware aanbidding te herstellen.

Psalmen 57 - Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) - debijbel.nl

Voor de koorleider. Op de wijs van Verdelg niet. Van David, een stil gebed, toen hij voor Saul was gevlucht in een spelonk. 2 Wees mij genadig, God, wees mij genadig, want bij u is mijn leven geborgen. In de schaduw van uw vleugels zal ik schuilen, tot het doodsgevaar is geweken. 3 Ik roep tot God, de Allerhoogste, tot God, die mij beschermt.

‘Mogen uw handen niet verslappen’ — Watchtower ONLINE LIBRARY

15 Na de spectaculaire overwinning die Asa had behaald, moedigde de profeet Azarja hem en zijn volk aan met de woorden: ‘En gij, weest moedig en laat uw handen niet verslappen, want er bestaat een beloning voor uw activiteit’ (2 Kron. 15:7). Die woorden zetten Asa ertoe aan grote veranderingen door te voeren om de ware aanbidding te herstellen.

De Bijbel heeft goede handen nodig - blog Open Deur

Nee, David gebruikte zijn handen niet alleen om harp te spelen. Volgens de overlevering begon hij Psalm 144 met de woorden: ‘Geprezen zij de HEER, mijn rots, die mijn handen oefent voor de strijd, die mijn vingers schoolt voor het gevecht.’ De Jihad in de Bijbel?

Jezus, toon mij Uw doorboorde handen - Zij Lacht

Om weer tot besef komen dat U alles hebt volbracht! Zodat we weer rust en vertrouwen vinden in datgene waar Uw doorboorde handen voor staan. UW LIEFDE die tot het uiterste ging en de weg vrijmaakte tot aan het hart van Onze Vader. Jezus wil ons tegemoet komen in onze twijfel, in ons ongeloof, Hij wenst ons zijn vrede toe! Aan de slag!

Psalmen 103 - Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) - debijbel.nl

de hemel is het werk van uw handen. 27 Zij zullen vergaan, maar u houdt stand, zij zullen als kleren verslijten, u verwisselt ze als een gewaad en zij verdwijnen, 28 maar u blijft dezelfde, uw jaren nemen geen einde. 29 De kinderen van uw dienaren zullen veilig wonen, ook op hun nageslacht rust uw oog.

‘Mogen uw handen niet verslappen’ — Watchtower ONLINE LIBRARY

15 Na de spectaculaire overwinning die Asa had behaald, moedigde de profeet Azarja hem en zijn volk aan met de woorden: ‘En gij, weest moedig en laat uw handen niet verslappen, want er bestaat een beloning voor uw activiteit’ (2 Kron. 15:7). Die woorden zetten Asa ertoe aan grote veranderingen door te voeren om de ware aanbidding te herstellen.

„Laten uw handen sterk zijn” - JW.ORG

„Laten uw handen sterk zijn” „Laten uw handen sterk zijn, gij die in deze dagen deze woorden uit de mond van de profeten hoort.” — ZACHARIA 8:9. 1, 2. Waarom verdienen de boeken Haggaï en Zacharia onze aandacht? DE PROFETIEËN van Haggaï en Zacharia werden zo’n 2500 jaar geleden opgetekend. Toch zijn ze heel belangrijk voor ons leven.

Sterk uw handen — Watchtower ONLINE LIBRARY

Sterk uw handen. IN DE bijbel wordt ruim 1800 keer melding gemaakt van de hand. Uitdrukkingen waarin de hand voorkomt, worden op diverse manieren gebruikt. Een reine hand bijvoorbeeld duidt op onschuld (2 Samuël 22:21; Psalm 24:3, 4). De hand openen betekent edelmoedigheid jegens anderen tonen (Deuteronomium 15:11; Psalm 145:16).

„Laten uw handen sterk zijn” - JW.ORG

„Laten uw handen sterk zijn” „Laten uw handen sterk zijn, gij die in deze dagen deze woorden uit de mond van de profeten hoort.” — ZACHARIA 8:9. 1, 2. Waarom verdienen de boeken Haggaï en Zacharia onze aandacht? DE PROFETIEËN van Haggaï en Zacharia werden zo’n 2500 jaar geleden opgetekend. Toch zijn ze heel belangrijk voor ons leven.

De Bijbel heeft goede handen nodig - blog Open Deur

Nee, David gebruikte zijn handen niet alleen om harp te spelen. Volgens de overlevering begon hij Psalm 144 met de woorden: ‘Geprezen zij de HEER, mijn rots, die mijn handen oefent voor de strijd, die mijn vingers schoolt voor het gevecht.’ De Jihad in de Bijbel?

Psalmen 57 - Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) - debijbel.nl

Voor de koorleider. Op de wijs van Verdelg niet. Van David, een stil gebed, toen hij voor Saul was gevlucht in een spelonk. 2 Wees mij genadig, God, wees mij genadig, want bij u is mijn leven geborgen. In de schaduw van uw vleugels zal ik schuilen, tot het doodsgevaar is geweken. 3 Ik roep tot God, de Allerhoogste, tot God, die mij beschermt.

Psalmen 57 - Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) - debijbel.nl

Voor de koorleider. Op de wijs van Verdelg niet. Van David, een stil gebed, toen hij voor Saul was gevlucht in een spelonk. 2 Wees mij genadig, God, wees mij genadig, want bij u is mijn leven geborgen. In de schaduw van uw vleugels zal ik schuilen, tot het doodsgevaar is geweken. 3 Ik roep tot God, de Allerhoogste, tot God, die mij beschermt.

Dokters, was uw handen! "De Bijbel is ... - Logos Instituut

Dat bleef zo tot ver na de Middeleeuwen. Er is slechts één boek uit de oudheid waarin zulke methoden wel worden beschreven… de Bijbel. Hieronder volgen enkele voorbeelden hoe ziekten en epidemieën met succes bestreden werden door de voorschriften uit de Bijbel te volgen. 1. Dokters, was uw handen

Sterk uw handen — Watchtower ONLINE LIBRARY

Sterk uw handen. IN DE bijbel wordt ruim 1800 keer melding gemaakt van de hand. Uitdrukkingen waarin de hand voorkomt, worden op diverse manieren gebruikt. Een reine hand bijvoorbeeld duidt op onschuld (2 Samuël 22:21; Psalm 24:3, 4). De hand openen betekent edelmoedigheid jegens anderen tonen (Deuteronomium 15:11; Psalm 145:16).

‘Mogen uw handen niet verslappen’ — Watchtower ONLINE LIBRARY

15 Na de spectaculaire overwinning die Asa had behaald, moedigde de profeet Azarja hem en zijn volk aan met de woorden: ‘En gij, weest moedig en laat uw handen niet verslappen, want er bestaat een beloning voor uw activiteit’ (2 Kron. 15:7). Die woorden zetten Asa ertoe aan grote veranderingen door te voeren om de ware aanbidding te herstellen.

Jezus, toon mij Uw doorboorde handen - Zij Lacht

Om weer tot besef komen dat U alles hebt volbracht! Zodat we weer rust en vertrouwen vinden in datgene waar Uw doorboorde handen voor staan. UW LIEFDE die tot het uiterste ging en de weg vrijmaakte tot aan het hart van Onze Vader. Jezus wil ons tegemoet komen in onze twijfel, in ons ongeloof, Hij wenst ons zijn vrede toe! Aan de slag!

De Bijbel heeft goede handen nodig - blog Open Deur

Nee, David gebruikte zijn handen niet alleen om harp te spelen. Volgens de overlevering begon hij Psalm 144 met de woorden: ‘Geprezen zij de HEER, mijn rots, die mijn handen oefent voor de strijd, die mijn vingers schoolt voor het gevecht.’ De Jihad in de Bijbel?

Het afhakken van handen in de Bijbel | Answering Christianity

Terwijl de islam voorschrijft dat in sommige gevallen bij diefstal de hand afgehakt dient te worden, schrijft de Bijbel het voor aan de vrouw die haar man bijstaat in een gevecht, waarbij haar hand afgehakt dient te worden indien ze de geslachtsdeel van de tegenstander heeft geraakt.