Ontvlambare handdesinfectietruc

  • Huis
  • /
  • Ontvlambare handdesinfectietruc

Ontvlambare handdesinfectietruc

DESCO 17 HANDDESINFECTIE ALCOHOL GEL- Ontvlambare handdesinfectietruc ,H-zinnen: H225 Licht ontvlambare vloeistoffen en damp P-zinnen: P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen.DESCO 17 HANDDESINFECTIE ALCOHOL GELH-zinnen: H225 Licht ontvlambare vloeistoffen en damp P-zinnen: P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen.Ethades - miscea

Licht ontvlambare vloeistof en damp. Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten en eventueel exploderen. Wegvloeien in riool kan gevaar voor brand of explosie veroorzaken. Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een

Klear Handdesinfectie Densept Gel Spray 70% | KLEAR ...

Productomschrijving Klear Handdesinfectie Densept Gel Spray 70%:Klear Handdesinfectie Densept Gel Spray 70% heeft een toelatingskenmerk en is geregisteerd in de databank van het CTGB, het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Het Ctgb beoordeelt of gewasbeschermingsmiddelen en biociden veilig zijn voor mens, dier en milieu voordat ze worden verkocht!

Veiligheidsinformatiebladen - az745204.vo.msecnd.net

Geeft ontvlambare dampen af die in combinatie met lucht een explosief mengsel kunnen vormen. 5.3. Advies voor brandweerlieden Beschermende maatregelen genomen met betrekking tot andere materialen bij brand locatie. Adembeschermingsapparaat dragen dat niet afhankelijk is van de omgevingslucht gebruiken. Draag volledig beschermende kleding.

DESCO 17 HANDDESINFECTIE ALCOHOL GEL

H-zinnen: H225 Licht ontvlambare vloeistoffen en damp P-zinnen: P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen.

Veiligheidsinformatiebladen

Geeft ontvlambare dampen af die in combinatie met lucht een explosief mengsel kunnen vormen. 5.3. Advies voor brandweerlieden Beschermende maatregelen genomen met betrekking tot andere materialen bij brand locatie. Adembeschermingsapparaat dragen dat niet afhankelijk is van de omgevingslucht gebruiken. Draag volledig beschermende kleding.

Veiligheidsinformatiebladen - az745204.vo.msecnd.net

Geeft ontvlambare dampen af die in combinatie met lucht een explosief mengsel kunnen vormen. 5.3. Advies voor brandweerlieden Beschermende maatregelen genomen met betrekking tot andere materialen bij brand locatie. Adembeschermingsapparaat dragen dat niet afhankelijk is van de omgevingslucht gebruiken. Draag volledig beschermende kleding.

Klear Handdesinfectie Densept Gel Spray 70% | KLEAR ...

Productomschrijving Klear Handdesinfectie Densept Gel Spray 70%:Klear Handdesinfectie Densept Gel Spray 70% heeft een toelatingskenmerk en is geregisteerd in de databank van het CTGB, het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Het Ctgb beoordeelt of gewasbeschermingsmiddelen en biociden veilig zijn voor mens, dier en milieu voordat ze worden verkocht!

Veiligheidsinformatiebladen - az745204.vo.msecnd.net

Geeft ontvlambare dampen af die in combinatie met lucht een explosief mengsel kunnen vormen. 5.3. Advies voor brandweerlieden Beschermende maatregelen genomen met betrekking tot andere materialen bij brand locatie. Adembeschermingsapparaat dragen dat niet afhankelijk is van de omgevingslucht gebruiken. Draag volledig beschermende kleding.

Veiligheidsinformatiebladen

Geeft ontvlambare dampen af die in combinatie met lucht een explosief mengsel kunnen vormen. 5.3. Advies voor brandweerlieden Beschermende maatregelen genomen met betrekking tot andere materialen bij brand locatie. Adembeschermingsapparaat dragen dat niet afhankelijk is van de omgevingslucht gebruiken. Draag volledig beschermende kleding.

Veiligheidsinformatiebladen

Geeft ontvlambare dampen af die in combinatie met lucht een explosief mengsel kunnen vormen. 5.3. Advies voor brandweerlieden Beschermende maatregelen genomen met betrekking tot andere materialen bij brand locatie. Adembeschermingsapparaat dragen dat niet afhankelijk is van de omgevingslucht gebruiken. Draag volledig beschermende kleding.

Klear Handdesinfectie Densept Gel Spray 70% | KLEAR ...

Productomschrijving Klear Handdesinfectie Densept Gel Spray 70%:Klear Handdesinfectie Densept Gel Spray 70% heeft een toelatingskenmerk en is geregisteerd in de databank van het CTGB, het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Het Ctgb beoordeelt of gewasbeschermingsmiddelen en biociden veilig zijn voor mens, dier en milieu voordat ze worden verkocht!

Klear Handdesinfectie Densept Gel Spray 70% | KLEAR ...

Productomschrijving Klear Handdesinfectie Densept Gel Spray 70%:Klear Handdesinfectie Densept Gel Spray 70% heeft een toelatingskenmerk en is geregisteerd in de databank van het CTGB, het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Het Ctgb beoordeelt of gewasbeschermingsmiddelen en biociden veilig zijn voor mens, dier en milieu voordat ze worden verkocht!

THINK SAFE - Disinfectants

Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Inademing van damp vermijden. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal

Veiligheidsinformatiebladen

Geeft ontvlambare dampen af die in combinatie met lucht een explosief mengsel kunnen vormen. 5.3. Advies voor brandweerlieden Beschermende maatregelen genomen met betrekking tot andere materialen bij brand locatie. Adembeschermingsapparaat dragen dat niet afhankelijk is van de omgevingslucht gebruiken. Draag volledig beschermende kleding.

Ethades - miscea

Licht ontvlambare vloeistof en damp. Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten en eventueel exploderen. Wegvloeien in riool kan gevaar voor brand of explosie veroorzaken. Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een

DESCO 17 HANDDESINFECTIE ALCOHOL GEL

H-zinnen: H225 Licht ontvlambare vloeistoffen en damp P-zinnen: P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen.

Ethades - miscea

Licht ontvlambare vloeistof en damp. Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten en eventueel exploderen. Wegvloeien in riool kan gevaar voor brand of explosie veroorzaken. Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een

Ethades - miscea

Licht ontvlambare vloeistof en damp. Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten en eventueel exploderen. Wegvloeien in riool kan gevaar voor brand of explosie veroorzaken. Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een

THINK SAFE

Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Inademing van damp vermijden. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal

Veiligheidsinformatiebladen - az745204.vo.msecnd.net

Geeft ontvlambare dampen af die in combinatie met lucht een explosief mengsel kunnen vormen. 5.3. Advies voor brandweerlieden Beschermende maatregelen genomen met betrekking tot andere materialen bij brand locatie. Adembeschermingsapparaat dragen dat niet afhankelijk is van de omgevingslucht gebruiken. Draag volledig beschermende kleding.

THINK SAFE

Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Inademing van damp vermijden. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN ...

Gevarenaanduidingen H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp. Voorzorgsmaatregelen P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen.

DESCO 17 HANDDESINFECTIE ALCOHOL GEL

H-zinnen: H225 Licht ontvlambare vloeistoffen en damp P-zinnen: P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen.

THINK SAFE

Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Inademing van damp vermijden. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal