Richtlijnen voor handhygiëne in zorginstellingen Aanbevelingen en rapporten 25 oktober 2002

  • Huis
  • /
  • Richtlijnen voor handhygiëne in zorginstellingen Aanbevelingen en rapporten 25 oktober 2002

Richtlijnen voor handhygiëne in zorginstellingen Aanbevelingen en rapporten 25 oktober 2002

Postoperatieve zorg in ziekenhuizen op onderdelen ...- Richtlijnen voor handhygiëne in zorginstellingen Aanbevelingen en rapporten 25 oktober 2002 ,19 19 RAPPORT 3 Handhaving In dit hoofdstuk staan de maatregelen voor en aanbevelingen van de inspectie aan de verschillende doelgroepen. 3.1 Maatregelen en aanbevelingen voor de ziekenhuizen Elk ziekenhuis protocolleert de verschillende overdrachten, hierin worden ook de verantwoordelijkheden beschreven. Ter ondersteuning van de overdracht ...Noso n”erl. 3 -2003NOSO-info, vol.VII n°3, 20034 In de CDC aanbevelingen over handhygiëne (MMWR, vol. 51 – RR-16 van 25 oktober 2002) kan men op pagina 33 lezen : "6. F. No recommendation can be made regarding wearingOnbedoelde Schade. in Nederlandse Ziekenhuizen. Auteurs ...

Het zijn de zorginstellingen en zorgprofessionals die uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor de geleverde kwaliteit van zorg. Daarnaast is het belangrijk dat patiënten en zorgverzekeraars actief betrokken worden en een bijdrage leveren aan het continu verbeteren van de kwaliteit van zorg.

Werkgroep Infectie Preventie (WIP) | RIVM

DISCLAIMER De WIP Werkgroep Infectiepreventie gebruikt nog steeds de RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-website om gepubliceerde WIP-richtlijnen, alsook andere documenten die door de WIP zijn opgesteld met u te delen.. U dient na te gaan of richtlijnen nog up-to-date zijn. Dit betekent dat behoudens de disclaimer die is vermeld op de WIP-richtlijnen waarvan de geplande ...

Staphylococcus aureus-infecties ... - LCI richtlijnen

Het geslacht Staphylococcus omvat meer dan 20 soorten.S. aureus, S. epidermidis, S. haemolyticus en S. saprophyticus worden bij de mens het meest geïsoleerd. Het ziekmakende en verspreidende vermogen van een S. aureus-stam wordt grotendeels bepaald door de aanwezigheid van virulentiefactoren, zoals de exotoxinen Toxische Shock Syndroom Toxine-1 (TSST-1) en het Panton-Valentine Leukocidine (PVL).

Verkeersongevallen met (land)bouwvoertuigen - PDF

21 Aanbevelingen minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: schep duidelijkheid over verplichting werkgevers om gevaren (land)bouwvoertuigen voor andere verkeersdeelnemers te voorkomen (artikel 10, Arbowet) 21. 22 Aanbevelingen werkgevers en ondernemers (via LTO, CUMELA, Bouwend Nederland, TLN en EVO): zorg vooruitlopend op nieuwe wet- en regelgeving voor: tegengaan van onnodig gebruik ...

EISENKADER SPOED EN MUG - PDF Free Download

1 EISENKADER SPOED EN MUG Bronvermelding K.B. 25 november 1991 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde. K.B. 12 november 1993 Koninklijk besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten houders van de bijzondere beroepstitel in de urgentiegeneeskunde ...

Verkeersongevallen met (land)bouwvoertuigen - PDF

21 Aanbevelingen minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: schep duidelijkheid over verplichting werkgevers om gevaren (land)bouwvoertuigen voor andere verkeersdeelnemers te voorkomen (artikel 10, Arbowet) 21. 22 Aanbevelingen werkgevers en ondernemers (via LTO, CUMELA, Bouwend Nederland, TLN en EVO): zorg vooruitlopend op nieuwe wet- en regelgeving voor: tegengaan van onnodig gebruik ...

Handeling 2002-2003, pag. 1888-1914 | Overheid.nl ...

Datum publicatie Organisatie Vergaderjaar Vergadernummer Datum vergadering; 11-12-2002: Tweede Kamer der Staten-Generaal: 2002-2003: nr. 26, pagina 1888-1914

EISENKADER SPOED EN MUG - PDF Free Download

1 EISENKADER SPOED EN MUG Bronvermelding K.B. 25 november 1991 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde. K.B. 12 november 1993 Koninklijk besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten houders van de bijzondere beroepstitel in de urgentiegeneeskunde ...

Zorg en Gezondheid: officiële site voor professionals in ...

HGR 8349 'Aanbevelingen inzake handhygiëne tijdens de zorgverlening K.B. 29 januari 2007 art. 4 ... KB 25 april 2002 art 45, §9 KB 23 oktober 1964, Algemene inrichting / Organisatorische normen, 12° ... Richtlijnen voor de beheersing en preventie van overdracht van Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) in Belgische ...

Noso n”erl. 3 -2003

NOSO-info, vol.VII n°3, 20034 In de CDC aanbevelingen over handhygiëne (MMWR, vol. 51 – RR-16 van 25 oktober 2002) kan men op pagina 33 lezen : "6. F. No recommendation can be made regarding wearing

Noso n”erl. 3 -2003

NOSO-info, vol.VII n°3, 20034 In de CDC aanbevelingen over handhygiëne (MMWR, vol. 51 – RR-16 van 25 oktober 2002) kan men op pagina 33 lezen : "6. F. No recommendation can be made regarding wearing

Noso n”erl. 3 -2003

NOSO-info, vol.VII n°3, 20034 In de CDC aanbevelingen over handhygiëne (MMWR, vol. 51 – RR-16 van 25 oktober 2002) kan men op pagina 33 lezen : "6. F. No recommendation can be made regarding wearing

Verkeersongevallen met (land)bouwvoertuigen - PDF

21 Aanbevelingen minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: schep duidelijkheid over verplichting werkgevers om gevaren (land)bouwvoertuigen voor andere verkeersdeelnemers te voorkomen (artikel 10, Arbowet) 21. 22 Aanbevelingen werkgevers en ondernemers (via LTO, CUMELA, Bouwend Nederland, TLN en EVO): zorg vooruitlopend op nieuwe wet- en regelgeving voor: tegengaan van onnodig gebruik ...

Zorg en Gezondheid: officiële site voor professionals in ...

HGR 8349 'Aanbevelingen inzake handhygiëne tijdens de zorgverlening K.B. 29 januari 2007 art. 4 ... KB 25 april 2002 art 45, §9 KB 23 oktober 1964, Algemene inrichting / Organisatorische normen, 12° ... Richtlijnen voor de beheersing en preventie van overdracht van Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) in Belgische ...

Richtlijn Intensive Care - PDF Gratis download

In dit rapport formuleerde de IGZ een aantal expliciete aanbevelingen voor verbeterpunten in een nieuw te ontwikkelen richtlijn voor organisatie van IC-zorg: - er was behoefte aan definities van een IC-patiënt, van multi-orgaanfalen, van een regionaal coördinerend centrum en het maximum aantal IC-patie nten waarvoor een intensivist, IC-arts ...

Verkeersongevallen met (land)bouwvoertuigen - PDF

21 Aanbevelingen minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: schep duidelijkheid over verplichting werkgevers om gevaren (land)bouwvoertuigen voor andere verkeersdeelnemers te voorkomen (artikel 10, Arbowet) 21. 22 Aanbevelingen werkgevers en ondernemers (via LTO, CUMELA, Bouwend Nederland, TLN en EVO): zorg vooruitlopend op nieuwe wet- en regelgeving voor: tegengaan van onnodig gebruik ...

Zorg en Gezondheid: officiële site voor professionals in ...

HGR 8349 'Aanbevelingen inzake handhygiëne tijdens de zorgverlening K.B. 29 januari 2007 art. 4 ... KB 25 april 2002 art 45, §9 KB 23 oktober 1964, Algemene inrichting / Organisatorische normen, 12° ... Richtlijnen voor de beheersing en preventie van overdracht van Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) in Belgische ...

Postoperatieve zorg in ziekenhuizen op onderdelen ...

19 19 RAPPORT 3 Handhaving In dit hoofdstuk staan de maatregelen voor en aanbevelingen van de inspectie aan de verschillende doelgroepen. 3.1 Maatregelen en aanbevelingen voor de ziekenhuizen Elk ziekenhuis protocolleert de verschillende overdrachten, hierin worden ook de verantwoordelijkheden beschreven. Ter ondersteuning van de overdracht ...

EISENKADER SPOED EN MUG - PDF Free Download

1 EISENKADER SPOED EN MUG Bronvermelding K.B. 25 november 1991 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde. K.B. 12 november 1993 Koninklijk besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten houders van de bijzondere beroepstitel in de urgentiegeneeskunde ...

Handeling 2002-2003, pag. 1888-1914 | Overheid.nl ...

Datum publicatie Organisatie Vergaderjaar Vergadernummer Datum vergadering; 11-12-2002: Tweede Kamer der Staten-Generaal: 2002-2003: nr. 26, pagina 1888-1914

Noso n”erl. 3 -2003

NOSO-info, vol.VII n°3, 20034 In de CDC aanbevelingen over handhygiëne (MMWR, vol. 51 – RR-16 van 25 oktober 2002) kan men op pagina 33 lezen : "6. F. No recommendation can be made regarding wearing

Staphylococcus aureus-infecties ... - LCI richtlijnen

Het geslacht Staphylococcus omvat meer dan 20 soorten.S. aureus, S. epidermidis, S. haemolyticus en S. saprophyticus worden bij de mens het meest geïsoleerd. Het ziekmakende en verspreidende vermogen van een S. aureus-stam wordt grotendeels bepaald door de aanwezigheid van virulentiefactoren, zoals de exotoxinen Toxische Shock Syndroom Toxine-1 (TSST-1) en het Panton-Valentine Leukocidine (PVL).

Richtlijn Intensive Care - PDF Gratis download

In dit rapport formuleerde de IGZ een aantal expliciete aanbevelingen voor verbeterpunten in een nieuw te ontwikkelen richtlijn voor organisatie van IC-zorg: - er was behoefte aan definities van een IC-patiënt, van multi-orgaanfalen, van een regionaal coördinerend centrum en het maximum aantal IC-patie nten waarvoor een intensivist, IC-arts ...

Onbedoelde Schade. in Nederlandse Ziekenhuizen. Auteurs ...

Het zijn de zorginstellingen en zorgprofessionals die uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor de geleverde kwaliteit van zorg. Daarnaast is het belangrijk dat patiënten en zorgverzekeraars actief betrokken worden en een bijdrage leveren aan het continu verbeteren van de kwaliteit van zorg.